Creatieve financiering van hypotheek voor starters

Voor starters is het vaak lastig om een hypotheek alleen te financieren. De hoge huizenprijzen zijn, zeker in de Randstad, simpelweg een te hoge barrière. Dan kunnen ouders of gemeenten bijspringen, of kan je aan andere creatieve oplossingen denken.

Schenkingen ouders
Wat zijn de mogelijkheden voor ouders? Tot 2013 stonden ouders vaak garant, nu zie je dat er meer leningen en giften door ouders worden gedaan om de financiering van een eerste woning rond te krijgen. Denk aan het geld lenen uit eigen vermogen, periodieke schenkingen en het schenken van een deel van de koopsom. Dat kan bijvoorbeeld als voorschot op een erfenis. Er wordt eerder geld vrijgemaakt voor de kinderen om er zo voor te zorgen dat de kinderen wel de koopmarkt kunnen betreden en hun woonwens kunnen realiseren. In 2017 kunnen ouders (onder voorwaarden) een belastingvrije schenking doen van € 25.526. Ook mogen ze een belastingvrije schenking doen tot € 100.000.

Startersleningen gemeenten
Er zijn ook enkele gemeenten die leningen verstrekken aan starters. De gemeente leent dan een deel van het benodigde bedrag voor je hypotheek. Een starterslening bestaat vaak uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
    Voor beide delen zijn er de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Alternatieven: Gezamenlijk wonen en financieren
Ondanks deze mogelijkheden lukt het toch een aantal starters niet om een huis te financieren. Daarom lees je ook steeds meer over gezamenlijke financiering. Dit wordt ook wel co-housing genoemd. Het kan zijn dat vrienden gezamenlijk een huis kopen of huren onder een stichting en daar dan inidividiueel van kopen of huren. Ook collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt steeds vaker in de praktijk gebracht. Daarbij wordt er collectief een opdracht gegeven voor het bouwen van een woonstek die aan ieders wensen voldoet. Een voorbeeld hiervan is een gebouw wat ecologisch verantwoord is, met duurzame bouwmaterialen en een groene energie.

Kennen jullie verhalen van starters die op creatieve manieren hun ideale woonstek weten te bemachtigen? Welke financiële constructies hebben ze daarvoor bedacht? En hoe werken ze samen met familie, gemeenten of gelijkgestemden om hun woonwens te realiseren?