Hypotheek zonder vast contract

Tegenwoordig zijn er steeds meer hypotheekverstrekkers die inspelen op de grote groep Nederland zonder vast contract. Dan gaat het bijvoorbeeld om zzp’ers, mensen met een tijdelijk of flexibel contract of uitzendkrachten. Met 30% van de werkende Nederlanders zonder vast contract, is Nederland volgens het CBS een Europees koploper. Aangezien het beeld is dat je zonder vast contract geen hypotheek kunt krijgen, ontstaan ook voor deze groep meer mogelijkheden.

Intentieverklaring
Heb je een tijdelijk contract, dan kan je je werkgever om een intentieverklaring vragen. Daarmee geeft de werkgever aan dat hij ook na dit contract de intentie heeft om je aan het werk te houden en/of dat je in aanmerking komt voor een vast contract.

Arbeidsmarktscan
Naast een intentieverklaring kan een hypotheekverstrekker ook besluiten om op basis van je opleiding, werkervaring en arbeidsmarktsituatie een hypotheek te verstrekken. Dan moet je aantonen dat je kansrijk bent op de markt. Een manier om dat te doen is arbeidsmarktscan te doen.

Perspectiefverklaring
Uitzendkrachten hebben daarnaast de mogelijkheid om hun uitzendbureau om een perspectiefverklaring te vragen. Dit is een regeling specifiek voor uitzendkrachten die niet alleen naar het huidige inkomen van de flexwerkers kijkt, maar naar het arbeidsperspectief. Ook hier wordt gekeken naar opleiding, werkervaring en arbeidsmarktsituatie.

Hoe vaak en hoeveel?
Een interessante vraag op dit forum is of er woningzoekenden zonder vast contract zijn die bekend zijn met deze situatie. Klinkt zo’n aanbod aantrekkelijk of niet? Gaat het dan om een kleine, selecte groep arbeidskrachten die zo toch verder kunnen of biedt het perspectieven voor een grotere groep? En hoe ervaar je zo’n traject? Zijn de verklaringen en het uitzoekwerk een barrière, of iets wat je graag doet? Ik ben benieuwd naar jullie reactie!