Locatie gezocht in Zeist

In Zeist is een ouderinitiatief gestart voor een groep jongvolwassenen met autisme. Inmiddels is er een groep van ongeveer 15 ouderparen van toekomstige bewoners die hieraan meewerken.
Wooninitiatief ‘Authentiek’ Zeist is een initiatief voor jongvolwassenen met autisme en een gemiddelde tot hogere intelligentie.

We staan nog steeds open voor ouders/vertegenwoordigers die willen aanhaken. Voor realiseren van dit initiatief zoeken we ouders/vertegenwoordigers die, in een actieve rol binnen het project, willen meedoen.

De toekomstige bewoners moeten de regie over hun leven in eigen handen willen nemen, hun eigen voordeur kunnen beheren, open staan voor begeleiding op maat en een eigen inkomen uit werk of uitkering hebben. We willen graag een groep vormen met bewoners die elkaars goede buur zijn en elkaar ook kunnen ondersteunen bijvoorbeeld op sociaal vlak.

Wonen:
De gemeente Zeist heeft bereidheid getoond mee te willen denken in een dergelijk woonvorm. We zijn momenteel op zoek naar een locatie. Wie denkt mee?

Zorg:
In onze visie willen wij de zorg/begeleiding zelf inkopen volgens de WMO en WLZ gestelde eisen van ‘Beschermd wonen’.

2 likes

Wat een prachtig initiatief!

Fijn dat je dit platform gebruikt om het kenbaar te maken! Hoop dat iedereen mee zoekt naar de locatie!

Barbara maiburg

1 like