Over de categorie WoonEvents


#1

In deze categorie gaan we in gesprek met de bezoekers van de WoonEvents over hun woonvraagstukken. Dit doen we al vooruitlopend op het WoonEvent, maar ook na afloop van het WoonEvent.