Over de categorie WoonEvents

Hier gaan we in gesprek met de bezoekers van de WoonEvents over hun woonvraagstukken. Vooruitlopend en na afloop van het WoonEvent.