Samen bouwen, voor- en nadelen

Tijdens het WoonEvent in Nieuwegein is ook gesproken over het gezamenlijk opstarten van een bouwproject. Dit wordt ook wel een COP project genoemd (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Wat zijn daar nu de voordelen en nadelen van?
Een nadeel is dat het een lang traject is. Bij nieuwbouw komt de koper pas langs als het project uitgewerkt is qua ontwerp. Bij een COP project zijn de kopers initiatiefnemer en dus al veel eerder betrokken. Al tijdens de ideevorming en het ontwerp. Neem gerust 3 jaar in acht.
Dat lange wachten en tijd investeren, kent ook voordelen. Er is een sterke invloed mogelijk in het ontwerp. Het gaat niet langer om het enkel uitkiezen van een kraantje in de tuin of een badkamertegel. De vrijheid zit nu in het volledige ontwerp, maar uiteraard beperkt tot de regelgeving en dat gaat best ver.
Ook financieel kan het goedkoper zijn om met elkaar zelf een project op te starten. Overheden zijn hier vaak enthousiast over en mogelijk bereid de groep initiatiefnemers te ondersteunen met een professionele procesbegeleider of een financiƫle ondersteuning door bijvoorbeeld een lage grondprijs.
Naast deze voor- en nadelen is mijn interesse gelegen op welke manier de initiatiefnemers elkaar vinden? Dat is volgens mij de echte uitdaging bij een COP project: mensen met een vergelijkbare woonwens aan elkaar verbinden, om van daaruit een project op te starten.

De vraag waar initiatiefnemers elkaar vinden om een project te realiseren is een interessante vraag.
Twitter, Facebook, instagram?
Of via de websiteā€™ s : www.meewoonwinkel.nl, website van anderswonen, wooninitiatieven.nl, ecodorpen of via PerSaldo.

Op de site van provincie Gelderland worden ook oproepen gezet van mensen die samen een CPO project willen starten.

Heel fijn dat er ook op Floqz een oproep geplaatst kan worden als je mede initiatiefnemers zoekt voor een CPO project.

Welke tips heeft u voor mij nog meer ?

Uit onderzoek blijkt dat lokale radio ook kan helpen.
Welk communicatiemiddel zou u inzetten?

Bedankt! Barbara

1 like