Samen een woongebouw voor starters realiseren in Amersfoort

Op deze plek kunnen we dit idee uit Amersfoort verder verkennen en vormgeven. Het idee staat uitgeschreven op onze website.

Op maandag 9 maart hebben we met groep volgers dit idee verder vormgegeven door middel van een Canvas. Een uitwerking van dit overzicht hebben we onder de afbeelding geplaatst. Dit wordt tevens toegezonden aan de volgers van dit idee.

Project titel: “Samen een woongebouw voor starters realiseren in Amersfoort”

Doel van dit Floqz | Idea?

Een bestaand gebouw verbouwen voor starters.

Welke belanghebbenden zijn er?

Starters die een 1e keer een woning voor zichzelf krijgen.

Hoe gaan we met de Projectcommunicatie om?

Groep mensen vormen, boodschap opstellen, rondbazuinen.

Welke eisen & randvoorwaarden stellen wij ons?

Het gebouw moet duurzaam zijn.

Er moet sprake zijn van zelfstandige werkruimte.

Er moet een keuzemogelijkheid zijn om wel of geen gezamenlijke woonkamer te hebben.

Het woongebouw is bereikbaar per fiets en OV.

Het idee is leefstijl ongebonden, maar men moet wel netjes zijn.

Misschien werken met een (verplichte) bewonerscommissie?

Welke deelnemers zijn er bij dit project?

Professioneel

Mogelijk wil Latei van het WoonEvent dit project ondersteunen? Verder zijn mogelijke deelnemers aan dit project: aannemers, corporaties, verhuurders, beheerders, de Huischmeesters? Op ontwikkelaars afstappen.

Particulier

Mogelijk anderen op het Floqz Forum benaderen om aan te haken.

Andere geïnteresseerden die op het WoonEvent waren ook deze info toesturen.

Wat is de omvang en inhoud van het project?

We gaan graag referentieprojecten bekijken. Mogelijk kunnen we zelf een pand verdelen in verschillende wooneenheden?

Tijdlijn

Liefst zo snel mogelijk.

Next step: Gemeente vragen naar panden.

Wat mag het budget zijn?

Het project mag een mix zijn van sociale huur, koop en vrije sector huur.

Mensen hebben gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, dat kan zijn professioneel uitbesteden (servicekosten) of zelf doen.

Aannames belemmeringen en risico’s

Hopen dat er een pand beschikbaar is!

Finale project resultaat

Een gebouw op een goed bereikbare plek in/bij Amersfoort met zelfstandige wooneenheden, waar iedereen een eigen leven kan leiden en we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor ons gebouw.

Participatie:

Rondbellen, informeren, daar willen de deelnemers wel een paar uur in steken.

Concrete opdracht, concreet verhaal maken, eventueel met hulp van Floqz.

Dit Floqz | Idea is opgegaan in Gezamenlijk een woongebouw realiseren in Amersfoort