Samenwonen vaak fiscaal onaantrekkelijk

Eigenlijk wisten we het al, maar dit artikel onderbouwt het wel heel sterk. Als je samen wilt gaan wonen en beiden een normaal inkomen hebt, dan pakt dat fiscaal sterk negatief uit. Dit maakt dat veel mensen dus niet gaan samenwonen en in te grote huizen alleen blijven wonen. Dit is een van de vele redenen die maken dat onze woningmarkt zo slecht functioneert.