Terugkoppeling WoonEvent Utrecht

Een intiem en zeer enthousiast WoonEvent hebben we afgelopen woensdag georganiseerd in Utrecht. Opvallende thema’s worden nu uitgewerkt, maar het viel mij op dat het thema Tiny house een aantal keer is besproken en ook het delen van een woning. De tekeningen onderstaand laten het zien.

Ik heb me aangemeld voor het aankomende woonevent in Utrecht.
Samen met met vrouw (beiden bijna gepensioneerd) zijn we na aan het denken over hoe wij in de toekomst willen wonen. Gelet op de veroudering van de bevolking, de bezuinigingen in de zorg en de noodzaak om het oude nabuurschap nieuw leven in te blazen worden we enorm geprikkeld om naar nieuwe woon/zorg concepten te kijken. Het is echter zeer moeilijk om voor het midden segment betaalbare initiatieven te realiseren. Via het ministerie VWS worden mooie rapporten (Langer Thuis) opgesteld, maar realisering van mooie plannen blijft vooralsnog achterwege. We willen meedenken over woon/zorg projecten met behoud van privacy , maar met duurzaam en levensloopbestendige woningen, gemengde leeftijdsopbouw, met oog en oor voor elkaar. De tijdgeest hebben we mee, nu nog betaalbare grond en stenen en gelijkgestemden.

1 like

Beste Wonenindetoekomst,

Een prachtige casus. Afgelopen woensdag hadden we een specialist bij ons voor dit soort woonvormen. Ik zal ook eens nagaan of er mensen bij waren die gelijkgestemd zijn, en ze wijzen op deze casus.

Will be continued!

Sander

Beste meneer,

Leuk dat u en uw vrouw erbij zijn aankomende donderdag. Sander attendeerde mij op uw vraag. Wellicht kan de informatie hieronder u helpen bij uw zoektocht.

Er is veel informatie beschikbaar over woonconcepten. Zo kunt u bijvoorbeeld op de website van het Kenniscentrum Wonen Zorg van Aedes-Actiz een prima dossier vinden over woonvariaties in wonen met (toekomstige) zorg. Zie deze link https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/woonvormen.

Wat voor u verder interessant kan zijn is het boek Woondromen55+. Zie https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/woondromen55plus-inspiratie-en-doeboek-over-gemeenschappelijk-wonen.
Woondromen55+ is een inspiratie- en doeboek voor 55-plussers die overwegen om een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen te starten en die zich stevig in dit onderwerp willen verdiepen. Het realiseren van eigen woondromen is een geweldige ervaring, maar kost ook veel tijd. Dit boek informeert initiatiefnemers over de mogelijkheden en helpt hen op weg.

Een andere optie is het inschakelen van een seniorenmakelaar. De seniorenmakelaar kan u adviseren over de mogelijkheden die passen bij uw verhuiswens en ontzorgt u tijdens het verhuisproces. Het concept van de seniorenmakelaar is ontstaan binnen de sociale huursector om onder oudere huurders doorstroming vanuit eengezinswoningen/grote appartementen naar seniorenwoningen/kleinere appartementen/gelijkvloerse woningen op gang te brengen.Inmiddels zijn er diverse makelaars die zich in met hun dienstverlening specifiek op senioren richten (vrije sector huur en koop). Als u op internet even zoekt met de term ‘seniorenmakelaar’ dan kunt u uitzoeken of er bij u in de buurt ook een seniorenmakelaar zit.

De Rabobank heeft een interessante website waar veel informatie over wonen, leven en (ver)zorgen is gebundeld. Erg informatief. Zie www.ikwoonleefzorg.nl .

Ik hoop met deze informatie u verder geholpen te hebben. Veel plezier aankomende donderdag bij het Woonevent!

Sabine Verkroost.

Onderstaande reactie heb ik namens @Wonenindetoekomst gepost.

Beste mevr. Verkroost,

Bedankt voor de snelle reactie.

Wij zijn al geruime tijd bezig met het thema wonen in de toekomst.

In Amersfoort ben ik zeer actief betrokken geweest bij realisering van een wens om samen met anderen te gaan wonen in te bouwen appartementen op de locatie sportfondsenbad. Wij trokken als CPO groep Hof van Amersfoort nauw op met de stichting Knarrenhof (www.knarrenhof.nl) om ingeloot te worden bij een door de gemeente uitgegeven tender voor deze locatie.

Uiteindelijk is deze exercitie een grote teleurstelling geworden omdat de gemeente, als eigenaar van de grond, de inschrijfvoorwaarden zodanig had opgesteld dat enkel COO groepen die een projectontwikkelaar of grote aannemer achter zich hadden om financieel garant te staan, werden toegelaten tot de loting.

Wij hadden als CPO groep Hof van Amersfoort een intentieverklaring van de Rabobank dat zij bij inloting voor onze groep garant zouden staan. Omdat het ‘slechts’ een intentieverklaring was (de Rabobank mag vanwege aangescherpte regels niet garant staan voor iets wat nog niet bestaat) nam de gemeente hier geen genoegen mee en werden we buiten gesloten.

Ondanks een bezwaar en meerdere gesprekken met de gemeente en woningbouw verenigingen hebben we tot heden nog niets tot stand kunnen brengen.

Ik ben ook nog betrokken bij een ander project in Amersfoort (Soesterhof – www.soesterhof.nl) waar vlakbij het rangeer terrein van de spoorwegen een aantal duurzame koop en huurwoningen gebouwd gaan worden, ook weer in CPO. De vereniging Soesterhof heeft de beschikbare grond echter rechtstreeks bij de spoorwegen (NS) gekocht, waardoor de gemeente en projectontwikkelaars buitenspel kwamen te staan. Om bestemmingsplannen te wijzigen heb je echter wel weer met gemeenten te maken. Ook nu valt op hoe ze deze ontwikkeling weer traineren.

Op nog een ander gebied ben ik ook betrokken bij uitwerken van het plan “Langer Thuis” van het ministerie van VWS. Onlangs heb ik contact gekregen met een van de medewerkers van Kennisland (www.kennisland.nl) die de opdracht van VWS hebben gekregen om met een voorstel te komen hoe de uitwerking van de actielijn Langer Thuis in de praktijk kan lopen.

Binnenkort, op 10 oktober vindt ook een symposium plaats in Amersfoort waar verschillende initiatieven over wonen worden gepresenteerd. Ik kan daar helaas niet bij zijn.

Kortom, er gebeurd al heel veel en de tijdgeest hebben we mee.

Aangezien de vele betrokken instituties echter van oudsher nogal rigide van aard zijn, zal er nog veel water moeten vloeien voordat onze woonwensen zijn ingevuld.

Dat neemt niet weg dat ik uw suggesties en adviezen ga bestuderen en positief blijf over de toekomst. Met de stichting Knarrenhof zijn de lijntjes kort.

Betreffende het genoemde woonevent zal ik niet komen aanstaande donderdag in Breukelen. Ik had mij opgegeven voor de bijeenkomst in Utrecht in november.

Vriendelijke groet,

Wil van ‘t Erve

Beste Wil,

Aanstaande woensdag ontmoeten wij elkaar. Ik zal ook eens nagaan in de afgelopen 3 WoonEvents of daar gelijkgestemden bij zaten. Daarnaast heb ik met CPO enige ervaring opgedaan in Langbroek.
Gronden zijn een terugkerend probleem. Met welke gemeenten heeft u al contact gehad en in welke regio zou u een initiatief willen opstarten?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Sander Bos

Sander,

Wij staan ingeschreven voor Knarrenhof projecten in Amersfoort, Zeist en Utrecht. In Amersfoort is een tender, uitgegeven door de gemeente negatief voor ons uitgevallen, vooral omdat de toelatingseisen zodanig waren opgesteld dat alleen projectontwikkelaars en grote aannemers de koers (en dus de prijs) bepalen.

Vele Knarrenhof initiatieven hebben met hetzelfde probleem te maken. In Zutphen, Gouda, Zeewolde zijn nu wel positieve uitzonderingen gaande.

Het grootste probleem zit hem inderdaad in de aanwezigheid van grond (met een betaalbare prijs). Het gaat ons vooral om de visie van zorg en wonen, los van huur of koop. Ben je vermogend, dan is er altijd wel ergens grond te kopen en kun je wel of niet in CPO iets moois realiseren.

Behoor je tot het z.g. midden segment (2 tot 3,5 ton) en wil je dit via projectontwikkelaars spelen, dan zul je niets vinden.

Er zijn wel losse initiatieven her en der in het land en de overheid zit er met het rapport LANGER THUIS ook wel meer achteraan, maar mooie plannen is 1, het realiseren van deze plannen is 2.

Groet,

Wil

Beste Wil, goed om elkaar gisteren ook even gesproken te hebben. Ik ben erg benieuwd of we gelijkgestemden, gronden of CPO projecten kunnen vinden.
Bij toeval kwam ik gisteren onderstaand bericht tegen in de nieuwsbrief van de Eigenwijkse EnergieCoöperatie. Misschien past dit project jou om je bij aan te sluiten?

——

Deelnemers gezocht voor Knooperf

Altijd al willen wonen in het prachtige buitengebied van Wijk bij Duurstede?

Voor een locatie in het buitengebied van Wijk bij Duurstede worden deelnemers gezocht voor een knooperf project. Een wat? Een Knooperf is een boerenerf waarop een aantal woningen wordt ontwikkeld op een eigen kavel met een gezamenlijk erf. De wandelpaden die over het erf lopen zijn openbaar en er is samenhang met het omringende landschap. De bewoners gaan zelf het landschap beheren en daarin investeren. Het project wordt in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkeld. Zo duurzaam mogelijk en zonder gebruik te maken van een gasaansluiting. Men zoekt deelnemers met voldoende budget en bereidheid om samen dit kleinschalige plan (maximaal 6 woningen) verder uit te werken. Initiatiefgroep : Berdy van Grinsven, Dineke van Dalen, Peter-Paul Platenburg en Paul Soeterbroek.

Interesse? Neem dan contact op met Paul Soeterbroek (06 3040 9698).

Sander,

Ik ken dit idee van knooperven vanuit het oosten van het land. De HBO opleiding Windesheim in Zwolle heeft hier ook al eerder een publicatie aan gewijd. In Wijk bij Duurstede is een de Eigenwijkse Energie Coöperatie erg actief met o.a. gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.
Wat ik begrepen heb is hun doelstelling vooral gericht is op duurzaamheid en op een juiste wijze her gebruik van deze boerderijen. Door het verminderen van agrarische bedrijven komen de komende jaren veel boerderijen vrij en zou het landschappelijke karakter van deze boerderijen beter gediend zijn door daar mensen in te laten wonen die het oorspronkelijke karakter van deze boerderijen willen behouden, dan daar op de beschikbare grond grote villa’s te bouwen.
Prima initiatief.
Het samen voor iets gaan staan, vind ik natuurlijk prima. Ik weet niet of het sociale aspect van naar elkaar om kijken, zonder elkaar verzorgers te worden, ook in dit idee wordt uitgedragen. De toevoeging van “voldoende budget” geeft echter ook te denken, dat het toch weer bedoeld is voor de beter gesitueerden. Maar dit vul ik in.
Ondanks dat mijn affiniteit zeker uit gaat naar het platteland, (Ik ben zelf een boerenzoon), richten we ons voor de nabije toekomst toch meer naar wonen wat dichter bij de stad.

Groet,

Wil

1 like

Hoi Wil,

Ken jij de procesbegeleidende bedrijven Kuub en de Regie al? Zij zijn specialisten in CPO, maar starten nog niet altijd in opdracht van particulieren, maar veelal vanuit een plek van een gemeente. Misschien zinvol hen eens te betrekken en hebben zij ingangen naar locaties of andere gelijkgestemden. Ik ken deze bedrijven en kan ze gemakkelijk eens polsen.

De Regie ken ik vanuit een project wat ze hebben begeleid in de verbouwing van de voormalige bibliotheek in Amersfoort tot woonappartementen. Kuub is mij niet bekend.

1 like

Ok, ik weet dat er nog wel meer procesbegeleiders zijn, maar vaak krijgen ze op voorhand een stuk grond aangewezen om een CPO project op te realiseren.
Misschien is het een idee om in de provincie Utrecht gezamenlijk op zoek te gaan naar locaties. Ik denk dat de provincie een mooi overzicht heeft van bestaande provinciale initiatieven of zoekgebieden. Ik zal een nieuw onderwerp openen hiervoor CPO provincie Utrecht genaamd.