Woon-Initiatief De Groene Hoed in Amersfoort

Een uitleg is gegeven op onze homepage, maar de plek hier op het forum is uitstekend geschikt om dit idee met forumbezoekers ook verder uit te werken

Op maandag 9 maart hebben we met groep volgers dit idee verder vormgegeven door middel van een Canvas. Een uitwerking van dit overzicht hebben we onder de afbeelding geplaatst. Dit wordt tevens toegezonden aan de volgers van dit idee.

Project titel: “Gezamenlijk een woongebouw voor ouderen realiseren in Amersfoort”

Doel van dit Floqz | Idea?

Het bouwen of verbouwen van een duurzaam woongebouw.

Welke belanghebbenden zijn er?

Ontwikkelaars, gemeente en andere professionele partijen.

Hoe gaan we met de projectcommunicatie om?

Daar beslissen we later over. Wel is het mailadres van 1 deelnemer gedeeld om mogelijke locaties en voorbeelden te verzamelen.

Welke eisen & randvoorwaarden stellen wij ons?

Het pand ligt rondom de binnenstad. (Hogeweg)

Het pand biedt individuele woonruimten.

Voorkeur voor bestaand, omgebouwd pand.

Het pand heeft ook een buurtfunctie. Het trekt de buurt naar binnen, bijvoorbeeld met activiteiten in een gedeelde ruimte.

Het moet geen hoge woontoren zijn.

De woonruimte biedt genoeg ruimte voor ieder individu (privacy), maar je kunt ook het collectief opzoeken in een gezamenlijke ruimte. Het biedt een grote bijdrage aan zelfredzaamheid.

Een woning heeft een individuele berging, eigen buitenruimte, is levensloopbestendig, open keuken.

Welke deelnemers zijn er bij dit project?

Veel verschillende leefstijlen. Mag ook met andere leeftijden gemixt worden. 1 en 2 persoonshuishoudens. Het aantal particuliere deelnemers mag groeien. Door bijvoorbeeld in het volgende WoonEvent het Floqz | Idea te tonen en het onder de aandacht te brengen via social media en de volgers, die niet op de avond aanwezig waren.

Wat is de omvang en inhoud van het project?

25-50 woningen, van 65-85 m2, gemengd huur en koop, sociale huursector en vrije huursector.

Tijdlijn

Geen 6-7 jaar project, bij voorkeur binnen 2 jaar.

Volgende stap na het tweede WoonEvent, bijvoorbeeld 20 april, 19:30, zelfde locatie. (Nagekomen bericht: In verband met de Corona crisis, is dit niet mogelijk en plannen we dit zodra het mogelijk is.)

Wat mag het budget zijn?

Voornamelijk vrije sector huur, 600,- tot 1000,-

De woonlasten worden laag gehouden door te bouwen met een lage energielast.

Aannames belemmeringen en risico’s

Door een simpel project te maken, wordt de kans op haalbaarheid groter.

Veel tijdsinspanning kan een belemmering zijn voor de deelnemers aan dit project.

Veel verzanden in gedoe, bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke ruimte.

Wat een mooi project. Graag volg ik het proces en wil ik jullie ondersteunen als kan.
Succes!

Hoi Barbara,

Ik betrek je graag in het vervolg. In tijden van Corona is het lastig om offline een vervolg te geven. Er zijn 2 oplossingen naar mijn mening: we wachten met de uitwerking tot de overheidsmaatregelen opgeheven worden, of we gaan experimenteren met het organiseren van een online sessie.

Daarnaast meende ik dat je ook betrokken was op het WoonEvent van Amersfoort met betrekking tot de zorgsaame buurt? Dit Floqz | Idea is op 9 maart door afwezigheid van de volgers niet goed uitgewerkt. Misschien kunnen we dat ook eens online gaan proberen uit te werken met de volgers?

Groet,

Sander

Op 3 juni 2020 hebben we in klein comité verder gesproken over dit Floqz | Idea. Onderstaand het gemaakte verslag door Michiel. Op vrijdagmiddag 26 juni gaan we om 14:00 verder. Locatie: wijkcentrum het Klokhuis aan de Weberstraat 2 in Amersfoort. Geïnteresseerd om mee te doen? Meldt je dan aan door een mailtje te sturen aan evenementen@floqz.nl. We willen dit Floqz | Idea met geïnteresseerden uitwerken tot een realiseerbaar project. De zaalkosten en koffie/thee delen we door iedereen na afloop €7,50 in rekening te brengen (door middel van een betaalverzoek).

——

VERSLAG VAN DE FLOQZ-VERGADERING OUDERENGROEP OP 3 JUNI 2020 IN AMERSFOORT

AANWEZIG

Sander
Michiel
Fred

Sander Bos zit de vergadering voor.

 1. OPENING EN KENNISMAKING

Sander heet ons welkom en opent de vergadering. Het doel van de vergadering: verdere kennismaking met elkaar en de agenda van de sessie doorlopen.

 1. KORTE TERUGBLIK OP DE VORIGE BIJEENKOMST OP 9 MAART 2020

Sander loopt de belangrijkste elementen van de bijeenkomst door, welke ook op de website vermeld zijn.

Een project zoals dit heeft een doorlooptijd van tussen de vier en de zes jaar. Twee jaar is te kort, zeven jaar is wat traag.

 1. HOE VINDEN WE EEN LOCATIE

Fred en Michiel hebben belangstelling voor een bestaand pand, dat kan worden verbouwd en aangepast voor een groep ouderen, die daar met elkaar kunnen wonen.

In dit verband werd het volgende gezegd:

• Oude, ongebruikte kerk

• Oude school

• Villa, die niet verkocht raakt

• Oude fabriek

• Stuk grond, waar iets gebouwd kan worden etc.

Michiels focus is meer op Amersfoort en directe omgeving, voor Fred mag het ook iets verder weg zijn zoals De Bilt.

In het gesprek kwam het naar voren, dat het vinden van een geschikte locatie in twee etappes zou kunnen plaats vinden:

 1. we moeten eerst de mensen / organisaties vinden, die de situatie in Amersfoort goed kennen.

 2. vervolgens gaan we in dialoog met deze mensen om een geschikte plek te vinden.

Mensen, die Amersfoort goed kennen:

De volgende mensen / organisaties worden genoemd:

• Latei, Projectontwikkelaar

• Stichting Mevrouw Meijer

• Boei Projectontwikkelaar (non profit organisatie, die oude gebouwen opkoopt en deze vervolgens een nieuwe bestemming geeft en daar mensen bij zoekt)

• Siesta (Joke Sickmann)

• Jan Poolen, architect van de verbouwing van de oude bibliotheek / boekenhuis

Sander merkt op, dat we niet te vroeg met een projectontwikkelaar aan de slag moeten, omdat je dan te snel ingezogen wordt in een proces waardoor je bepaalde vrijheidsgraden kwijt raakt.

4 IS ER BEHOEFTE AAN BEGELEIDING EN HOE ORGANISEREN WE DAT?

Fred en Michiel: ja er is behoefte aan begeleiding. Hoe organiseren we dat: we bouwen het proces stap-voor-stap op in dialoog met Floqz.

 1. HOE IS HET GESTELD MET DE COMMITMENT VAN IEDEREEN? WIE ZIJN ER ERG ENTHOUSIAST EN WILLEN EEN GROTERE ROL SPELEN IN DE UITWERKING EN WIE VOLGT LIEVER?

Fred en Michiel geven aan dat we in een stap-voor-stap proces zitten. Wanneer we in dat proces wat verder zijn dan zal dit zich verder uitsorteren.

 1. HOE BRENGEN WE HET IDEE VERDER ONDER DE AANDACHT, ZODAT ANDEREN KUNNEN AANHAKEN?

De teneur van de reactie van Fred en Michiel was, dat de ideeën eerst verder ontwikkeld moeten worden voordat we ons moeten concentreren om meer mensen bij het proces te betrekken. Er is reeds een goede groep en dat is een goede uitgangspositie.

 1. WAT ZIJN ONZE VOLGENDE STAPPEN?

• De volgende bijeenkomst zal zijn op vrijdag 26 juni van 14 tot 15.30 uur in Wijkcentrum het Klokhuis, Weberstraat 2 in Amersfoort.

• Wij proberen voor die bijeenkomst een gastspreker uit te nodigen, die Amersfoort goed kent, vooral de onbekende plekjes, de ongebruikte gebouwen.

• We vragen aan alle deelnemers om een foto te maken van een plek, die hen zou aanspreken in de context van ons project, en die mee te nemen naar de vergadering.

• Sander zal een luchtfoto / kaart van Amersfoort op de muur projecteren, en op basis daarvan zullen we een gesprek hebben naar welke wijken de gedachten uitgaan.

LIJST MET ACTIEPUNTEN VAN 3 JUNI 2020

WAT WIE WANNEER
1. Verslag van vergadering van 3 juni Michiel Zo spoedig mogelijk
2. volgende vergadering organiseren op 26 juni Sander 26.6
3. Foto maken van een locatie Alle deelnemers 26.6 meenemen naar vergadering of reeds van te voren opsturen aan sander(sander@floqz.nl)
4. Gastspreker vinden voor 26.6 Sander en Fred 26.6
7. Projectie van Amersfoort (luchtfoto / kaart) vinden om op 26.6 te projecteren Sander

De foto, die Michiel inbrengt voor de bijeenkomst van 26 juni:

De Kerk van Armado

Op 26 juni 2020 hebben we alweer een 3e uitwerkingssessie georganiseerd. De locatie houden we hetzelfde, Wijkcentrum het Klokhuis aan de Weberstraat 2 in Amersfoort. De deelnemers maken zelf het verslag. Onderstaand het verslag. Een volgende sessie staat gepland op vrijdag 24 juli van 14:00-15:30 in het Wijkscentrum. Deelnamekosten zijn €7,50 en worden na afloop voldaan. Zo werken we toe naar een echt project.


Een aantal mensen uit deze groep zijn niet aanwezig vanwege de corona-situatie of om andere redenen. Sander zal het verslag aan hen toesturen.

Sander Bos zit de vergadering voor.

 1. OPENING EN KENNISMAKING

Sander: wij zijn met elkaar in gesprek en proberen stap-voor-stap voorwaarts te gaan. Vandaag zijn we met zes personen en kunnen voortbouwen op hetgeen op 9 maart en 3 juni besproken is. Het hoofdthema voor deze bijeenkomst: kijken naar mogelijke locaties.

 1. INVENTARISATIE VAN WENSEN

Fred: iets karakteristieks, een oude school, een oude kerk of iets dergelijks.

Inez: een leuke plek in de binnenstad

Maria en Arjen: zoeken een woonplek, waar ze meer contactmogelijkheden hebben, een meer gemêleerde woonplek dan waar ze nu wonen.

Michiel: op dit moment heeft hij het naar zijn zin, maar wellicht zal de huur in de toekomst te veel gaan stijgen en zal hij iets anders moeten zoeken.

 1. INVENTARISATIE VAN LOCATIES

Sander heeft zijn laptop meegenomen en met een beamer wordt een satellietbeeld van Amersfoort op het scherm geprojecteerd. Aan de hand hiervan bespreekt de groep een aantal mogelijke locaties.

Locatie Opmerkingen Wie wint meer informatie in

over deze locatie
Pand naast Koppelpoort Vorig jaar nodigde de Gemeente mensen uit om met voorstellen en ideeën te komen. Foto in annex van verslag Fred
Kerk in de wijk Kruiskamp Fred
Elleboogkerk Fred denkt dat de Elleboogkerk een kansloze actie is. De kerk is jaren geleden afgebrand. De kerk is weliswaar weer opgebouwd, maar niet in de oude staat. In de nieuwe situatie staat de originele buitenkant er nog, maar de rest (dak) is een geheel nieuwe constructie. Denk daarbij aan een dak op enkele kolommen die los staan van de kerk, eigenlijk in de kerk. Voor zover ik weet is de huidige constructie niet geschikt voor een herbestemming als woongebouw. Bovendien is de kerk al herbestemd van kerk naar expositieruimte. Geen verdere actie
Kop van Isselt / Hof van de Toekomst Gemeente is nu bezig met een inspraakronde. Een goed moment om nu aan het proces deel te gaan nemen. Maria en Arjen
Huize Randenbroek De Gemeente is bezig om dit te ontwikkelen. Michiel zal hierna kijken
Bernard Kazerne Het was niet duidelijk wie naar deze locatie zal kijken
Juliana van Stolberg Kazerne Het was niet duidelijk wie naar deze locatie zal kijken
Bloemendalse Buitenpoort Inez

Opmerking:

De Hoef West is een gebied waar gewerkt wordt aan een transitie van kantorenpark naar een woon-werkwijk. Fred zit in de klankbordgroep.

De personen genoemd in de derde kolom hebben toegezegd om wat informatie in te winnen over de genoemde locaties. Het verslagje zou de volgende elementen moeten bevatten:

 • · Indien mogelijk een foto van de locatie
 • · Stand van zaken van het object: wie is de eigenaar, wat zijn de plannen, welke andere stakeholders zijn erbij betrokken, wat zijn de kansen voor een groepswoonproject?
 1. TOELICHTING OP DE FLOQZ AANPAK

Barbara en Sander lichten toe dat een groepsproject altijd een aantal elementen omvat:

 • · Een definitie van wat de groep wil
 • · Onderlinge verbintenis in de groep
 • · Een locatie
 • · Een commitment van de groep

Bij iedere bijeenkomst moet ook aan deze elementen gewerkt worden.

 1. WAT ZIJN ONZE VOLGENDE STAPPEN?
 • · De volgende bijeenkomst zal zijn op vrijdag 24 juli van 14 tot 15.30 uur in Wijkcentrum het Klokhuis, Weberstraat 2 in Amersfoort.
 • · Hoofdthema van die bijeenkomst: verder inzoomen op de verschillende locaties en nagaan welke vervolgstappen opportuun zouden kunnen zijn.
 • · Verder werken aan het groepsproces.

LIJST MET ACTIEPUNTEN VAN 26 JUNI 2020

WAT WIE WANNEER
1. Verslag van vergadering van 26 juni Michiel Zo spoedig mogelijk
2. volgende vergadering organiseren op 24 juli Sander 24.7
3. Verslagjes maken van de verschillende locaties. Dit is de input voor de volgende bijeenkomst Fred, Inez, Maria en Arjen, Michiel 24.7

Huis naast de Koppelpoort, de Gemeente was bezig om een nieuwe bestemming te vinden.