Financiering hypotheek met jaarcontract

@henribos welke financieringsmogelijkheden zijn voor hypotheek als ik geen contract heb voor onbepaalde tijd.

@Sander Als je werkgever een intentieverklaring kan afgeven om bij het einde van het contract er een contract voor onbepaalde tijd van te maken, dan kan het huidige inkomen meegenomen worden. Als dit niet lukt, dan zijn er mogelijkheden om te kijken naar het inkomen van de afgelopen 3 jaar of mogelijk met een arbeidsmarktscan. Hierin wordt gekeken wat je potentie is om aan inkomen te generen en in sommige situaties kan dat als inkomen meegenomen worden. Al met al vaak wel een mogelijkheid om toch een hypotheek te kunnen krijgen.

1 like