Tiny Rock Town Amersfoort

Dit is een van de ideeen die voortkomen uit het WoonEvent Amersfoort van maandag 27 januari. Het idee is hier beschreven op onze website. Het forum leent zich er prima voor om dit idee verder te verkennen en uit te werken met volgers en forumgebruikers.

Dit Floqz | Idea wordt online verder uitgewerkt. Op donderdag 16 april om 19:30, via de video-app Zoom. Geïnteresseerd om met ons mee te doen? Mail ons dan naar evenementen@floqz.nl. Dan sturen wij jou een uitnodiging.

Project titel: “Tiny house in Amersfoort”

Doel van dit Floqz | Idea?
Het realiseren van een community met Tiny houses.

Welke belanghebbenden zijn er?
Partijen die gronden ter beschikking kunnen stellen, zoals boeren, zorgpartijen, defensieterreinen etc. Daarnaast is medewerking van de gemeente nodig om gronden van bestemming te veranderen.

Hoe gaan we met de Projectcommunicatie om?
Via het forum van Floqz kan online worden gecommuniceerd.

Welke eisen&randvoorwaarden stellen wij ons?

 • zelfvoorzienend zijn. Veel deelnemers willen geen of zo weinig mogelijk Nuts aansluitingen;
 • Bij de Tiny houses is ecologisch bouwen en duurzaamheid belangrijk;
 • Er moeten eigen plekken zijn voor de individuele Tiny houses. Daarnaast mogen er gemeenschappelijke functies zijn, zoals washokken;
 • De Tiny houses zijn 25-50 m2 groot en beschikken ook over een eigen recreatiemogelijkheid, zoals een eigen stukje tuin;
 • Er is ruimte voor diversiteit. Dus de Tiny houses mogen verschillen, maar hebben een gemeenschappelijke ecologisch uitgangspunt. Denk hierbij aan zelfvoorzienend zijn.
 • De locatie mag tegen de stad zijn gelegen en met het Ov of per fiets goed te bereiken zijn.
 • Ten aanzien van het samenwonen stellen we:
 • [ ] Mensen hebben een praatje met elkaar
 • [ ] Er is geen anonimiteit
 • [ ] Er is een zekere mate van privacy
 • [ ] Het is geen woongroep
 • [ ] Men weet wat men aan elkaar heeft
 • [ ] Er is een vrijblijvendheid, behalve dan ten aanzien van de gewenste permacultuur

Welke Deelnemers zijn er bij dit project?
Er hebben 7 deelnemers aan de uitwerking van dit project deelgenomen. Meerdere deelnemers volgen dit Floqz | Idea.

Wat is de omvang en inhoud van het project?
Er wordt gesproken over een beperkt aantal Tiny houses op een permanente plek, waarbij de Tiny houses of bewoners van de Tiny houses wisselen in de tijd.

Tijdlijn
Er is geen scherpe tijdlijn gesteld, maar het enthousiasme is groot nu snel actie te ondernemen. Een volgend overleg is gepland op 6 mei, 19:30 via Zoom. Geïnteresseerd? Laat het ons weten, dan nemen we je mee in de verdere uitwerking (zolang er plek is).

Wat mag het budget zijn?
Er is niet op voorhand gesproken over budgetten en kosten. Wel wordt gedacht aan het kopen van een locatie.

Aannames belemmeringen en Risico’s
Geen locatie kunnen vinden. Gesteld is om dit zo snel mogelijk met elkaar te onderzoeken.

Finale project resultaat
/

Wat een interessante ontwikkelingen. Ik ben benieuwd of deze groep mensen evt. wel wat van de grond krijgt en wil daar graag in meedenken op 6 mei! Groet, Maureen

1 like

Beste Tiny-housers,

3 Weken geleden hebben we een eerste Zoom-sessie georganiseerd om het Floqz | Idea “Tiny houses in Amersfoort” wat verder te definiëren en verwachtingen uit te spreken. Een verslag hiervan is hier te vinden: Tiny houses in Amersfoort

Op woensdag 6 mei om 19:30 (tot 21:00) gaan we verder. Lukt het ons om dit initiatief echt om te gaan zetten in een project?

In deze sessie wil ik daarvoor de volgende onderdelen bespreken:

 1. Korte terugblik op de vorige keer.
 2. Hoe vinden we een locatie?
 3. Is er behoefte aan begeleiding en hoe organiseren we dat?
 4. Hoe is het gesteld met het commitment van iedereen? Wie zijn erg enthousiast en willen een grote rol spelen in de uitwerking en wie volgt liever?
 5. Hoe brengen we het idee verder onder de aandacht, zodat anderen kunnen aanhaken?
 6. Wat is onze next step?

Zoals ik de vorige keer aangaf, probeer ik vanuit mijn netwerk iemand met expertise voor een keer aan te laten haken.

Om maximaal resultaat te halen uit deze sessie wil ik jullie vragen vooruitlopend alvast na te denken over de vragen. Na afloop hoop ik dat we met elkaar antwoorden hebben gegeven op de vragen en met enthousiasme dit project kunnen doorzetten.

Doen jullie weer mee? Laat het mij even weten op evenementen@floqz.nl dan stuur ik je de Zoom-link op dinsdag.

Zojuist hebben we een mooi overleg gehad en daarbij is gesproken over het vinden van een gewenste locatie. Onderstaand zijn benoemde (voorbeeld) locaties geplaatst:

Tiny house locaties op GPS rondom Amersfoort:

1: 52 10’17.34”N; 5 22’21.61”E (weiland tegenover ziekenhuis Amersfoort)

2: 52 10’25.81”N; 5 21’3642”E (Weilanden rondom Weerhorst gebied)

3: 52 9’20.81”N; 5 25’26.32”E (brak ogend terrein nabij Stoutenburg)

4: 52 9’50.22”N; 5 19’59.69”E (weilanden hier in de buurt; Tussen soest en Industriekwartier Amersfoort)

5: 52 8’51.25”N; 5 19’51.50”E (een weiland in Monnickenbosch)

6: 52 8’16.87”N; 5 24’42.27”E (Weiland naast bushalte Heiligenbergerweg , Leusden)

@Maureen deelde de volgende krantenberichten met mij en vroeg ze op het forum te plaatsen.

Hoi allemaal,

Wij vonden het volgende braakliggende terrein in Amersfoort, bij de Amsterdamseweg. De moeite waard om uit te zoeken?

1 like

Beste deelnemers,

Maandag (18 mei) om 19:30 gaan we verder met het uitwerken van het Floqz | Idea Tiny houses in Amersfoort. Geïnteresseerd om aan te haken? Stuur dan een bericht naar evenementen@floqz.nl. We werken met het online programma Zoom.

Sessie van 6 mei:

6 mei stond in het teken van 4 onderdelen. Onder elk onderdeel heb ik zeer kort verslag van de uitkomsten gedaan:

 1. Een locatie vinden

Een aantal doorgenomen locaties zijn benoemd op ons forum Tiny houses in Amersfoort. Diverse locatie-zoektochten zijn de revue gepasseerd. Interessant zijn de nieuwbouwlocaties in/rondom Amersfoort, grote terreinen van zorgpartijen, defensie of campings. Veel was al uitgezocht, maar enkele acties zijn nog uitgezet. Ook de corporaties worden benaderd.

 1. Onderzoeken of begeleiding gewenst is?

Begeleiding van het proces is op de korte termijn gewenst. Tiny house Nederland kan gebruikt worden voor kennisdeling met andere groepen. De provincie kan mogelijk financieel ondersteunen. Floqz onderzoekt haar rol hierin en de mogelijkheden vanuit de provincie.

 1. Hoe is het gesteld met ons commitment?

De groep bestaat momenteel uit 6 personen. Enkelen hebben op korte termijn een andere woning nodig en blijven geïnteresseerd meedoen. 1 persoon stopt ermee. Er zijn nog steeds mensen niet toegetreden, maar die wel willen meedoen. Floqz benadert deze mensen voor de volgende keer. Ook de Tiny house groep “Waterloo” wordt benaderd om mee te doen.

 1. Hoe kunnen anderen aanhaken?

We hebben afgesproken dit initiatief waar mogelijk te delen via sociale media en zo aandacht te geven.

De Agenda voor maandag 18 mei

De agenda die ik opgesteld heb:

 • welkom aan de nieuwe deelnemers;

 • terugblik op de vorige sessie en acties;

 • voortgang op zoeken naar een locatie;

 • voortgang op de ondersteuningsmogelijkheden;

 • wat is het tijdspad dat we met elkaar kunnen doorlopen? + resultaat van het traject en de mijlpalen.

Resultaat van de sessie

 • meer zicht op locaties

 • meer zicht op groepsgrootte

 • uitgestippeld tijdspad en resultaten

https://www.ad.nl/amersfoort/tijdelijke-woningen-op-locatie-smeeing-aan-amsterdamseweg~a68147e9/

1 like