Uitwerking van een goede Floqz | Idea

Als je een idee hebt, is het lastig om dit te verwezenlijken. Met de Floqz | Idea Aanpak doen we dat samen door 4 thema’s aan te pakken:

  • verder definiëren van het idee;
  • lokaliseren van het idee;
  • zoeken naar onderling commitment;
  • zoeken naar een opvolgende partij.

Bij elk onderdeel zetten we ervaring, netwerken en tools in.