Woning splitsen

Op diverse WoonEvents is gesproken over het splitsen van woningen. Veel ouderen gebruiken niet meer de gehele woning. De woning is te groot of onderdelen zijn moeilijk toegankelijk. Daarnaast zijn er veel startende woningzoekenden op zoek naar kleine woningen. Kunnen we deze grote woningen splitsen, waardoor de oorspronkelijke bewoners ook langer thuis kunnen wonen? Kunnen de nieuwe bewoners hier een bijdrage aan leveren door diensten te verstrekken aan de oudere bewoners?
Dit interessante idee is ook uitgewerkt door de stichting “statiegeld op jeugd”. Via Floqz willen we dit idee nader gaan onderzoeken als een Floqz | Idea.


Na een aantal maanden van overleg, lijkt het er steeds meer op dat dit Floqz | Idea een slagingskans gaat krijgen in Nieuwegein. We zijn in overleg om een pilot te vormen.